فایل مفاهیم مسابقات قرآنی ترنم نور ویژه دختران

ششمین دوره مسابقات قرآنی ترنم نور دریافت فایل مفاهیم مسابقات قرآنی ترنم نور ویژه دختران ( پایه هفتم ) فایل مفاهیم پایه هفتم دریافت فایل مفاهیم مسابقات قرآنی ترنم نور ویژه دختران ( پایه هشتم) فایل مفاهیم پایه هشتم دریافت فایل مفاهیم مسابقات قرآنی ترنم نور ویژه دختران ( پایه نهم) فایل مفاهیم پایه نهم

الگوی قرائت ویژه ششمین دوره مسابقات قرآنی ترنم نور

 الگوی قرائت پایه هفتم ششمین دوره مسابقات قرآنی ترنم نور    الگوی قرائت پایه هشتم ششمین دوره مسابقات قرآنی ترنم نور     الگوی قرائت پایه نهم ششمین دوره مسابقات قرآنی ترنم نور  

دریافت فایل مفاهیم قرآنی ویژه مدارس دخترانه

    جهت دریافت الگوی اذان چهارمین دوره مسابقات قرآنی ترنم نور می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید . دریافت فایل تفسیر سوره کوثر ( پایه هفتم ) تفسیر سوره نورآیات ۳۰و ۳۱و ۵۹ سوره احزاب (پایه هشتم) تفسیر سوره لقمان آیات ۱۳تا ۱۹ (پایه نهم)