توجیه دانش آموزان راه یافته به مرحله دوم ناحیه – دخترانه شماره ۱

امروز چهارشنبه ۲۹ دی ماه ۹۵ خانم سوقندی دبیر قرآن این آموزشگاه دانش آموزان برگزیده مسابقات قرآن وعترت را با نحوه اجرای مسابقات برای مرحله دوم نواحی  توجیه نمودند.تا دانش آموزان  آمادگی لازم را داشته باشند.

نویسنده مطلب: دبیرخانه