شرکت در مسابقات ناحیه -پسرانه شماره ۲

شرکت در مسابقات ناحیه در رشته قرائت/اذان/حفظ و ترتیل

در روز پنجشنه ۷ بهمن ۹۵ طی برگزاری مسابقات آموزشگاهی و انتخاب دانش آموزان برگزیده و برتر ازهمه پایه ها در رشته های قرائت/اذان/حفظ و ترتیل به مرحله ناحیه راه یافته و این مسابقات در دبیرستان استقلال برگزار گردید که نتایج آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

نویسنده مطلب: دبیرخانه