مسابقات احکام و انشا ی نماز مرحله دوم -پسرانه شماره ۳

در روز سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵ دانش آموزان برتر این دبیرستان که در مرحله اول مسابقات رتبه برتر کسب کرده بودند در مسابقات احکام و انشا ی نماز مرحله دوم (ناحیه) شرکت کردند.
دانش آموزان شرکت کننده در مسابقه احکام
۱:علیرضا خوش صحبت پایه هفتم
۲:احمد رضا زاهدی نژادپایه هستم
۳:مهدی ساقی پایه نهم
مسابقه انشای نماز
۱:علی قلی زاده پایه هفتم
۲:امیر محمد درویش زاده پایه هشتم
۳:محمد پور صادق پایه نهم ADMINRB3_sasadsdasda

نویسنده مطلب: دبیرخانه