هفتمین جلسه قرائت قرآن-پسرانه شماره ۳

برای انسان مومن و با ایمان چه چیزی می تواند زیباتر از سخن گفتن با خداوند باشد و چه واسطه ای و همكلامی بهتر، كه آن قرائت قرآن است. پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: هر كه دوست دارد با خدایش سخن بگوید قرآن بخواند.
هفتمین جلسه قرآن هفتگی (صوت و لحن ،تجوید) با حضور استاد نظامی در نمازخانه دبیرستان از ساعت ۱۲:۴۰ الی ۱۴ برگزار گردید. و در این جلسه ابتدا دانش آموزان تلاوت هایی داشتند و سپس استاد نظامی مباحث جدید پیرامون صوت و لحن به دانش آموزان آموزش دادند.

adminrb3_erwerw

نویسنده مطلب: دبیرخانه