برگزاری ششمین جلسه آموزش رو خوانی- پسرانه شماره ۳

در روز دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ ششمین جلسه آموزش روخوانی از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴با حضور دانش آموزان و دبیر محترم قرآن جناب آقای دارابیان با آموزش بحث درسی ادغام، اخفاء، وقف، اشباع برگزار شد که دانش آموزان با تمرین و رفع اشکال از سوی دبیر مربوطه مهارت لازم را کسب نمودند.adminrb3_sadasdasd

نویسنده مطلب: دبیرخانه