سبك زندگی پیامبر در ارتباط با قرآن مجید

پرسش:تا كنون در مجالس قرآنی متعددی شركت كرده ام و در هر مجلسی به گونه ای مختلف قرآن را تلاوت می كردند،در مجالس ختم انعام فقط ملاك این است كه با سرعت برق و باد سوره انعام را بخوانند و یك ختم قرآن انجام دهند و یا در برخی از مجالس فقط ملاك تجوید و روانخوانی است ،سوالی كه در ذهنم به وجود آمده این است كه شیوه تلاوت قرآن توسط پیامبر اكرم چگونه بوده است؟

آنچه در قرآن كریم در ارتباط با شیوه تلاوت پیامبر رحمت آمده است، توصیه هایی است كه خداوند متعال به پیام آورش بیان می كند كه از جمله آنها:

(أَوْ زِدْ عَلَیْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتیلاً : یا بر آن [نصف‏] بیفزاى و قرآن را شمرده شمرده بخوان.)( المزمل : ۴)

چنانچه در كتب تفسیری بیان شده است از واژه ترتیل كه به معنای تنظیم و ترتیب موزون است می توان نكات زیر را استفاده كرد :

نكته اول:قرائت قرآن همراه با آرامش و نظم باشد .

نكته دوم:تلاوت همراه با اداء صحیح حروف و بیان درست كلمات باشد .

نكته سوم:تلاوت همراه با دقت و تفكر در مفاهیم و معانی آیات باشد .

نكته چهارم:تلاوت قرآن در همه ساعات و مخصوصا شب سفارش شده است.

این نوع ارتباط با قرآن كه یك ارتباط كامل و جامع است می تواند سبك زندگی آدمی را كاملا قرآنی كند و آنجاست كه زندگی هم برای خودمان و هم برای دیگران لذت بخش خواهد شد.

نویسنده نوشته: دبیرخانه