شیوه نامه برگزاری پنجمین دوره مسابقات قرآنی ترنم نور

شیوه نامه برگزاری پنجمین دوره مسابقات قرآنی ترنم نور

شیوه نامه برگزاری پنجمین دوره مسابقات قرآنی ترنم نور ویژه مدارس دخترانه و پسرانه دوره اول امام حسین (ع)  جهت دریافت کلیک نمائید

نویسنده نوشته: دبیرخانه