شرکت دانش آموزان برتر در مسابقات قرآنی مفاهیم-پسرانه شماره ۳

در روز شنبه مورخه ۲ دی ماه ۹۶ مرحله دوم مسابقات قرانی (مفاهیم) آموزش و پرورش ناحیه ۱ در دار القرآن کوثر برگزار گردید که دانش آموزان برتر این آموزشگاه در این مسابقات شرکت نمودند
اسامی شرکت کنندگان :
علیرضا نوروزی : پایه هفتم
محسن محمد کریمی زاده : پایه هشتم
محمد نمازی : پایه نهم

نویسنده نوشته: دبیرخانه