برگزاری سومین جلسه آموزش قرآن -پسرانه شماره ۳

در روز پنج شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۶ سومین جلسه قرآن با حضور اساتیدی همچون آقای دارابیان برای تدریس روخوانی و استاد زاهد برای تدریس تجوید و صوت و لحن از ساعت ۱۲:۳۰الی ۱۴ در دبیرستان برگزار گردید.این جلسات در ادامه آموزش های تخصصی قرآن جهت آمادگی دانش آموزان این آموزشگاه در مسابقات قرآنی ترنم نور می باشد.

نویسنده نوشته: دبیرخانه