برگزاری دوازدهمین جلسه تخصصی قرآن-پسرانه شماره ۲

برگزاری دوازدهمین جلسه تخصصی قرآن (دبیرستان پسرانه امام حسین (ع)- متوسطه اول واحد ۲ مشهد)

در روز سه شنبه ۱۰ بهمن ۹۶ دهمین جلسه تخصصی قرآن با حضور اکثر دانش آموزان در مکان نمازخانه برگزار گردید . مربی قرآن با همکاری یکی از دانش آموزان فعال قرآنی ، برخی از قواعد روخوانی قرآن را به سایرین آموزش دادند و از تک تک دانش آموزان شرکت کننده ، تقاضا نمودند تا بر اساس قواعد قرآنی ذکر شده آیاتی را تلاوت نمایند .

نویسنده نوشته: دبیرخانه