حضور در مسابقات قرآن و عترت در سطح ناحیه چهار-پسرانه شماره ۲

 

پس از برگزاری مرحله آموزشگاهی مسابقات قرآن و عترت ناحیه چهار در رشته های نهج البلاغه ، صحیفه سجادیه ، احکام و انشای نماز و مشخص شدن نفرات برتر در رشته ها و پایه های مختلف ، در روز چهارشنبه ۱۱ بهمن ۹۶ جهت شرکت در مرحله ناحیه در دارالقرآن الزهراء حضور یافتند و نتایج آن متعاقبا اعلام خواهد شد

نویسنده نوشته: دبیرخانه