افتتاحیه مسابقات ترنم نور در آموزشگاه دخترانه شماره ۱

اولین مرحله مسابقات قرآنی ترنم نور با نظارت مدیریت و کادر در نمازخانه آموزشگاه برگزار گردید

نویسنده نوشته: دبیرخانه