شیوه نامه برگزاری سومین دوره مسابقات قرآنی ترنم نور

شیوه نامه برگزاری سومین دوره مسابقات قرآنی ترنم نور ویژه مدارس دخترانه و پسرانه دوره اول امام حسین (ع)  جهت دریافت کلیک نمائید

جهت دریافت شیوه نامه مسابقات قرآنی کلیک نمائید

نویسنده نوشته: دبیرخانه