برگزاری جلسه توجیهی مسابقات ترنم نور – دبیرستان دخترانه سرخس

با نزدیک شدن به زمان شروع  مسابقات قرآنی ترنم نور جلسه توجیهی با دانش آموزان برگزیده قرآنی توسط سرکار خانم موسوی معاونت محترم  پرورشی آموزشگاه متوسطه دوره اول دخترانه امام حسین (ع) شهرستان سرخس در محل نمازخانه این آموزشگاه برگزار گردید.

نویسنده نوشته: دبیرخانه