برگزاری جلسات توجیهی دانش آموزان انتخابی در مسابقات ترنم نور-دبیرستان دخترانه سبزوار

در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۹۷ و با هماهنگی های معاونت پرورشی مدرسه جلسات توجیهی دانش آموزان انتخابی در مسابقات ترنم نور در آموزشگاه برگزار گردید.

نویسنده نوشته: دبیرخانه