برگزاری جلسات قرآنی جهت آمادگی مسابقات ترنم نور – دبیرستان دخترانه کاشمر

جلسات قرآنی دانش آموزان پایه نهم جهت آمادگی مسابقات قرآنی ترنم نور با حضور دبیر قرآن سرکارخانم رمضان نژاد در آموزشگاه برگزار شد.

نویسنده نوشته: دبیرخانه