حضور شرکت کنندگان مسابقات قرآنی ترنم نور در حلقه صالحین -دبیرستان دخترانه سبزوار

دانش اموزان شرکت  کننده در مسابقات ترنم نور آموزشگاه  دخترانه دوره اول امام حسین (ع ) شهرستان سبزوار و با هماهنگی معاونت  پرورشی مدرسه در حلقه صالحین حضور یافتند.

نویسنده نوشته: دبیرخانه