حضور در مرحله استان مسابقات قرآن و عترت آموزش و پرورش -دبیرستان پسرانه شماره ۲

بعد از برگزاری مسابقات قرآن و عترت ناحیه ۴ مشهد در رشته های مختلف ۴ دانش آموز از دانش آموزان این دبیرستان (خزایی- آزموده-صحافیان- قربانی) موفق به حضور در مرحله استانی مسابقات قرآن و عترت در رشته های نهج البلاغه- احکام و انشا نماز شدند.

نویسنده نوشته: دبیرخانه