برگزاری چهاردهمین جلسه فوق برنامه قرآن -دبیرستان پسرانه شماره ۲

طبق روال هفته های گذشته در روز چهارشنبه دهم بهمن ماه ۹۷ چهاردهمین جلسه فوق برنامه قرآن با حضور دانش آموزان و مربی قرآن آقای کاشی الحسینی در مکان نمازخانه برگزار گردید . مربی قرآن چند مورد دیگر از موارد تجوید را یاد آوری نمودند و سپس دانش آموزان با راهنمایی مربی خود آیاتی را تلاوت نمودند تا موارد گفته شده را بهتر فراگیرند .

نویسنده نوشته: دبیرخانه