برگزاری ششمین دوره مسابقات قرآنی ترنم نور

ششمین دوره مسابقات قرآنی ترنم نور صبح روز ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۷ ساعت ۸ صبح با حضور دانش آموزان منتخب قرآنی مدارس دوره متوسطه اول امام حسین علیه السلام استان خراسان رضوی و پرسنل همراه برگزار شد. دانش آموزان پس از ورود و دریافت کارت شرکت در مسابقات و پذیرایی به محل برگزاری مراسم افتتاحیه مسابقات راهنمایی شدند .پس از مراسم افتتاحیه با توجه به بنر های نصب شده دانش آموزان در رشته خود در محل تعیین شده استقرار یافتند.ششمین دوره مسابقات قرآنی ترنم نور با حضور ۱۰۲ نفر از منتخبین مدارس امام حسین علیه السلام استان خراسان رضوی در پایه های هفتم، هشتم ، و نهم در رشته های قرائت،حفظ،، ترتیل و اذان برگزار گردید.همچنین دانش آموزان شهرستانی پس از برگزاری مسابقات در محل های اسکان تعیین شده استقرار یافتند.

نویسنده نوشته: دبیرخانه