اولین جلسه تخصصی قرائت قرآن ترنم نور دخترانه شماره ۱

روز یکشنبه ۲۸ آذر ماه اولین کلاس تخصصی قرائت قرآن ترنم نور با مربیگری خانم ذبیحی به سرپرستی مربی پرورشی خانم عطائی در آموزشگاه برگزار گردید.            

نویسنده مطلب: دبیرخانه