برگزاری دومین جلسه هماهنگی مسابقات قرآنی ترنم نور

در روز چهارشنبه اول دی ماه ۹۵ ، دومین جلسه ی هماهنگی مسابقات قرآن ترنم نور ، ویژه ی مدارس متوسطه امام حسین علیه السلام ، رأس ساعت ۱۰ صبح با حضور جانشین محترم مدیر عامل موسسه، کارشناس محترم توسطه اول جناب آقای طاهریان ،کارشناس محترم فرهنگی موسسه جناب آقای حسین زاده و مدیریت محترم دبیرستان دخترانه شماره ۱ سرکار خانم آرین نژاد همچنین معاونین محترم پرورشی و مسئولین سایت دو دبیرخانه و با حضور مربی قرآن دبیرستان دوره اول پسرانه شماره ۳ جناب آقای دارابیان در محل نمازخانه دبیرستان دخترانه امام حسین علیه السلام شماره ۱ برگزار گردید.
جلسه با تلاوت آیات نورانی کلام وحی توسط جناب آقای دارابیان، آغاز شد. پس از آن جناب آقای قریشی گزارشی پیرو مصوبات جلسات پیشین، ، ارائه نمودند.
در ادامه جانشین محترم مدیر عامل موسسه، در رابطه با فعالیت های اجرایی پیش رو راه اندازی سایت مسابقات قرآن ترنم نور، سخنانی را بیان فرمودند .
در ادامه همکاران حاضر در جلسه در رابطه با شیوه نامه اجرایی ترنم نور ، زمان و مکان برگزاری مسابقه ،تعداد برگزیدگان و زمان افتتاحیه به بحث و تبادل نظر پرداختند و تصمیماتی اتخاذ گردید.

 

نویسنده مطلب: دبیرخانه