مسابقات احکام ، نهج البلاغه ، مفاهیم ، صحیفه سجادیه دخترانه شماره ۱

روز پنجشنبه دوم دیماه ۹۵ مسابقات احکام ، نهج البلاغه ، مفاهیم ، صحیفه سجادیه برای دانش آموزان هر سه پایه هفتم و هشتم و نهم که از قبل ثبت نام کرده بودند توسط مربی پرورشی خانم عطائی و مسئول کارگاه خانم کریمی در محل نمازخانه آموزشگاه برگزار گردید .

نویسنده مطلب: دبیرخانه