شیوه نامه برگزاری چهارمین دوره مسابقات قرآنی ترنم نور

شیوه نامه برگزاری چهارمین دوره مسابقات قرآنی ترنم نور

ویژه مدارس متوسطه پسرانه و دخترانه دوره اول امام حسین علیه السلام

shive nameجهت دریافت شیوه نامه مسابقات قرآنی کلیک نمائید

نویسنده مطلب: دبیرخانه