تعبیه تابلوی ترنم نور-دخترانه شماره ۲

در راستای بخشنامه رسیده از دبیرخانه مسابقات قرآنی ترنم نور، امروز سه شنبه ۱۴ دیماه ، تابلویی اختصاصی با نام «جشنواره قرآنی ترنم نور» در سالن پایین آموزشگاه تعبیه شد و رشته ها و محتوای مسابقات قرآنی را به تفکیک جهت مطالعه و اطلاع رسانی به همکاران و دانش آموزان شرکت کننده، نصب گردید.

دبیرستان دخترانه متوسطه اول امام حسین شماره ۲

نویسنده مطلب: دبیرخانه