برقراری تماس با مدارس متوسطه دوره اول

معاونت پرورشی دبیرستان پسرانه امام حسین علیه السلام شماره ۳ دوره اول که به عنوان دبیر دبیرخانه پسرانه مسابقات قرآنی ترنم نور با برقرای تماس تلفنی با مدارس دوره اول پسرانه مشهد و شهرستان ها ضمن توضیحات لازم در خصوص نحوه برگزاری چهارمین دوره مسابقات قرآنی ترنم نور به پرسشهای آنان پاسخ دادند. همچنین از مدارس پسرانه درخواست شد اخبار و کلیپ های تصویری از فعالیت های قرآنی خود را به ایمیل دبیرخانه پسرانه جهت قرار گرفتن بر روی سایت مسابقات قرآنی ترنم نور ارسال نمایند.

DSC_1732

نویسنده مطلب: دبیرخانه