نصب پوستر مسابقات قرآنی ترنم نور-دخترانه شماره ۱

 

پوستر چهارمین دوره مسابقات قرآنی ترنم نور ویژه دانش آموزان متوسطه دوره اول توسط مربی پرورشی در فضای آموزشگاه جهت اطلاع رسانی دانش آموزان نصب گردید .

دبیرستان دخترانه دوره اول امام حسین علیه السلام شماره ۱

 

نویسنده مطلب: دبیرخانه