آموزش و تمرین تواشیح در ساعات غیر درسی- پسرانه سبزوار

پس از گرفتن تست از دانش آموزان علاقه مند به تواشیح، جلسات تمرین را در ساعات غیر درسی تنظیم کرده تا ضمن پرشدن اوقات بیکاری دانش آموزان از ساعات کلاسی آنها نیز استفاده نشود. تمرین این صبح جمعه و بعد از ظهر سه شنبه هرهفته برگزار می گردد.

دبیرستان پسرانه دوره اول امام حسین علیه السلام سبزوار

 

tavashih (2)

نویسنده مطلب: دبیرخانه