نمونه فرم ارسال اسامی دانش آموزان به همراه عکس

جهت دریافت بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

فایل ورد جهت ارسال عکس دانش آموزان جهت دریافت اینجا کلیک کنید.

فایل ورد جهت ارسال اسامی دانش آموزان جهت دریافت اینجا کلیک کنید.

123مدارس لطفا اسامی دانش آموزان و عکس ها را در قالب فایل ورد به ایمیل دبیرخانه ( itrb3@chmail.ir) ارسال نمایند.

نویسنده مطلب: دبیرخانه