تماس با ما

pic-6

دبیر خانه یادواره :

دبیرستان دخترانه دوره اول امام حسین (ع) شماره یک (ویژه دختران)

مشهد وکیل آباد ۷۰-بلوار شهید برونسی –بعد از مجتمع شهید رفیعی

تلفن تماس :۰۵۱۳۵۰۹۸۹۰۳

دبیرستان پسرانه دوره اول امام حسین (ع) شماره سه (ویژه پسران)

آدرس : ميدان امام حسين(ع)خيابان خواجه ربيع سه ، ۲۰ متري بلال ، انتهاي بلال ۲

تلفن: ۷۳۲۴۴۴۶۳ – ۷۳۴۰۷۸۱۳ – ۰۵۱۳

آدرس سایت دبیرخانه:www.noor.tabaar.net

آدرس ایمیل دبیرخانه: itrb3@chmail.ir